Котел

Котел

Things to do - general

Град Котел се намира в Източна Стара планина, област Сливен. Разположен е в малка живописна котловина на височина от 643 м. Той е трети по големина в областта след Сливен и Нова Загора. За 2015 година населението на града възлиза на 5370 човека.

Котел има благоприятен мек климат. Районът е богат на планински извори. През града минават две реки – Сухойка и Глогова.

Историята на града започва още от древността. Смята се, че е бил обитаван от траките, за което свидетелстват тракийските култови комплекси и скални гробници в местностите Чобрата и Талим Таш. Днешния град е бил заселен в началото на турското владичество.

Водещи отрасли за града са дърводобивът, билкосъбирането, гъбарството, овцевъдството. Отрасли като килимарство, тъкачество, шивачество не са представени така както е било някога.

Родно място е на плеяда възрожденци като Г. С. Раковски, Софроний Врачански, Гаврил Кръстевич, Неофит Бозвели, Петър Берон и др. След Освобождението запада, а населението му се изселва в Бургас, Сливен и др.

Празникът на град Котел е на 1 ноември. А фолклорният празник „Балканът пее и разказва” се провежда на ротационен принцип в градовете Елена, Дряново, Котел, Трявна, Твърдица и Гурково.

Забележителности

Богатата история, възрожденската архитектура и красивата планинска околност привличат много български и чуждестранни туристи. Паметниците и мраморните плочи напомнят за свободолюбието и дръзновението на видните синове на Котел, а старите дървени къщи разказват за живота и поминъка на неговото трудолюбиво население.

Едни от забележителностите на град Котел са: Етнографски музей, Пантеонът на котленските възрожденци, Галатанско училище, Църква „Св. Троица”, Църква „Св. апостоли Петър и Павел”.

Culture and history image
Хотелски Комлекс Чевермето Котел

Хотелски Комлекс Чевермето Котел

парк "Изворите", Котел
Цена от 45,00 лв.
Хотеллски КомплексЧевермето,се намира в туристическата зона на град Котел, разположен между естестве Повече информация