Бяла (Русенско)

Бяла (Русенско)

Things to do - general

Град Бяла се намира в Централна Северна България, по поречието на река Янтра, на 54 метра надморска височина. Разположен е на 55 км от Русе, 48 км от Свищов, 55 км от Велико Търново. Населението на града възлиза на 7831 души за 2015 година.

За пръв път селището се споменава през 1618 година в турски регистър. Името на град Бяла е свързано с белия цвят на близките скали. През 1871 година Феликс Каниц описва града като средище на много различни занаяти като абаджийство, кожухарство, с чаршия и много дюкяни. През 1845 година тук е учителствал Петко Славейков.

Бяла е със статут на град от 7 септември 1891 година.

Основно населението изповядва православие. В центъра на града се намира църквата „Свети Георги”.

Празникът на град Бяла е на 6 май.

Забележителности

Най-големите забележителности на Бяла са: Беленският мост (над река Янтра, построен от Колю Фичето); Музей на Освободителната Руско-турска война; Часовниковата кула; Църква „Свети Георги”; Лесопарк (на 7 км от Бяла в посока Попово) и други.

Culture and history image